Alueelle on kaavoitettu neljä pienkerrostalotonttia uudisrakentamista varten.
Kaikki tontit on myyty.

Täppä Uudiskohteet